Mediacje nie tylko w rozwodzie ale również w biznesie

Chciałabym troszkę odczarować czym są mediacje i że mogą być alternatywą nie tylko dla konfliktów okołorozwodowych ale również w biznesie i relacjach między kontrahentami.

W obecnych czasach gospodarki wolnorynkowej chciałabym zwrócić uwagę przedsiębiorców na rosnącą popularność mediacji wśród sporów gospodarczych.

Ponieważ poza doświadczeniem mediacyjnym, wiele lat zajmowałam się marketingiem i PRem, tym bardziej chciałaby pokazać przedsiębiorcom jak wiele korzyści płynie z rozwiązywania sporów na drodze mediacji.

Spór gospodarczy a wizerunek przedsiębiorcy

Świadomy przedsiębiorca wie, że nierozwiązany lub też źle rozwiązany konflikt ma negatywny wpływ na postrzeganie i reputacje firmy.

W biznesie i nie tyko istnieje wiele sposobów rozwiązywania sporów. Musimy jednak pamiętać iż rozwiązywanie sporów przed sądem, związane jest z dużymi wydatkami oraz czas trwania od wniesienia pozwu do uprawomocnienia wyroku jest dość długi. Dlatego właśnie szczególnie w biznesie warto rozważyć negocjacje i mediacje, jako alternatywną formę rozwiazywania konfliktów.

Istotną kwestią pozostaje fakt, iż osiągnięcie prawomocnego wyroku jest tylko częściowym sukcesem, gdyż częstą podczas trwających wiele lat spraw, dłużnik staje się z różnych względów  niewypłacalny.

Właśnie te argumenty jak oszczędności czasu i finansów stają się najbardziej przekonywujące. Dlatego warto w tym miejscu pochylić się nad mediacjami.

Jakie są różnice między negocjacjami a mediacjami w biznesie?

Negocjacje to proces dochodzenia do porozumienia przy wyłącznym udziale stron konfliktu, z ewentualnym udziałem ich pełnomocników. Niestety stron często trwają przy swoich z góry obranych stanowiskach bez chęci osiągnięcia kompromisu. Wówczas niestety pojawia się impas i sprawa trafia do rozstrzygnięcia w sądzie.

Mediacje natomiast, w odróżnieniu od negocjacji prowadzone są przy udziale osoby  trzeciej, mediatora osoby bezstronnej w stosunku do konfliktu, nie angażującej się emocjonalnie w spór tak jak czynią to strony (jak się bowiem okazuje, większość konfliktów nawet w biznesie odbywa się na poziomie emocji), co pozwala na szybsze i sprawniejsze osiągnięcie rozwiązania.

Istotne jest, że na mediacje każda pora jest dobra. Do mediatora możemy zgłosić się na każdym etapie sprawy sądowej, zarówno przed wniesieniem pozwu jak i w trakcie prowadzonej sprawy sądowej.

Jakie są zalety mediacji w biznesie?

W mediacjach nie mamy zależności wygrany – przegrany. Ponieważ to strony są autorami ugody i niejako same decydują o rozstrzygnięciu konfliktu, nie są uzależnione od decyzji organu czy wyroku sądu, mamy sytuacje wygrany – wygrany. Przejście przez proces mediacji pozwala utrzymać poprawne kontakty biznesowe, co daje szanse na kontynuowanie współpracy w przyszłości.

Mediacje w biznesie mają zastosowanie szczególnie w sytuacjach konfliktu ze stałymi kontrahentami, menagerami czy pracownikami.

Należy pamiętać iż ustawodawca chcąc zachęcić do rozwiązywania konfliktów za pomocą mediacji, sąd zwraca 3/4 uiszczonej opłaty sądowej w przypadku zawarcia ugody mediacyjnej. Koszt nadania klauzuli wykonalności ugodzie mediacyjnej prowadzonej na podstawie umowy stron to zaledwie 50 zł, czyli może się okazać , że koszt uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego do wszczęcia egzekucji w sprawie o dużej wartości przedmiotu sporu będzie wynosił jedynie 50 zł (beż kosztów mediacji).

Porównując z kosztami opłaty sądowej od pozwu zawierającego wartość przedmiotu sporu który wynosi 5% i może przeciągać się latami, mediacje okazują się wyjątkowo korzystne. Należy również pamiętać iż wszczęcie mediacji podobnie jak wniesienie pozwu przerywa bieg terminu przedawnienia, nie należy się zatem obawiać iż sprawa ulegnie przedawnieniu i w przypadku nieosiągnięcia ugody ulegnie przedawnieniu.

Biorąc pod uwagę wszelkie korzyści płynące z mediacji warto już w umowach w działalności zawierać tzw. ”klauzule mediacyjną” zgodnie z którą wszelkie spory powstałe na tle wykonywanych umów w pierwszej kolejności kierowane będą do mediacji.

Daje to w wielu przypadkach możliwość uniknięcia postępowań sądowych i samodzielnego polubownego rozwiązania sporu na warunkach możliwych do realizacji i akceptacji przez obydwie strony.

Podsumowując, prowadzenie mediacji w biznesie jest opłacalne i korzystne na wielu płaszczyznach.

Pozwalają oszczędzić czas i finanse, dają możliwość zachowania dobrych relacji wśród kontrahentów które mogą w przyszłości owocować dalszą współpracą. Firmy które decydują się na prowadzenie mediacji postrzegane są w branży jako odpowiedzialne, stabilne i dążące do uzyskania wzajemnego porozumienia.

Powszechne wprowadzenie mediacji w sprawach gospodarczych w biznesie będzie korzystne zarówno dla przedsiębiorców jak i polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Wszelkie szczegółowe informacje znaleźć można na moim profilu Facebook: https://www.facebook.com/rozwod.mediacje.warszawa
strona www: https://rozwodinaczej.eu lub bezpośrednio pod nr tel.: 606902964.

Iga Witkowska

1+

Udostępnij:

Polecane artykuły

Send Us A Message