Dzielenie się wiedzą, które mnoży korzyści. Dlaczego mentoring coraz bardziej zyskuje na znaczeniu?

Mentoring to zdecydowanie więcej niż tylko dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. To proces współpracy, niosącej szereg korzyści na wielu poziomach i dla obu stron.

84 % z 500 firm, 90 % z 250, 96 % ze 100 i 100 % z 50 przedsiębiorstw wchodzących w skład prestiżowego zestawienia U.S. Fortune oferuje programy mentoringowe i to prawdopodobnie jedna z najlepszych możliwych rekomendacji dla firm, które myślą o ich wdrożeniu.

Obopólny rozwój

Mentoring można sprowadzić do idei współpracy bardziej doświadczonego z mniej doświadczonym, często będącym dopiero na początku drogi rozwojowej mentee.
Założenia takiej współpracy są proste – mentor dzieli się wiedzą, doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami na temat branży, z którą jest związany, ale również szeroko pojętych biznesu, zarządzania oraz rozwoju. Z kolei jego podopieczny chłonie taką wiedzę i doświadczenie, przyswaja je, a z czasem – wykorzystuje je na swojej drodze zawodowej. Ekspercka wiedza przekazywana „z pierwszej ręki” stanowi doskonały impuls tak dla rozwoju kariery, jak i rozwoju osobistego uczestnika programu.

– Warto jednocześnie zaznaczyć, że wspomniane dzielenie się wiedzą i doświadczeniem nie opiera się na jednostronnej relacji. Dobry, efektywny mentoring powinien nieść obopólne korzyści – a więc sprawiać, że korzysta na niej nie tylko mentee, ale również sam mentor. Mentorska opieka wymaga z jednej strony efektywnej komunikacji i zdolności do tłumaczenia trudnych koncepcji w zrozumiały, przystępny sposób, a z drugiej – słuchania i rozumienia potrzeb swoich podopiecznych. To doskonały poligon do doskonalenia kompetencji komunikacyjnych oraz interpersonalnych, a w dłuższej perspektywie – umacniania również umiejętności przywódczych – zwraca uwagę Alina Bączar, Wiceprezes Zarządu, Fundacja GPW.

To oczywiście nie wszystko. Często bywa bowiem, że na etapie współpracy mentora z podopiecznym to ten drugi dzieli się z tym pierwszym wiedzą z nieznanego obszaru albo nowym, zupełnie świeżym spojrzeniem na niektóre aspekty zarządzania i biznesu.

Korzyści dla rynku pracy

Trudno oczywiście nie uwzględnić networkingowego aspektu współpracy mentora i mentee. Taka współpraca może otworzyć kandydatowi wiele drzwi i sprawić, że dzięki wsparciu i wskazówkom mentora będzie on łatwiej dostrzeżony na rynku i otworzą się przed nim ekscytujące zawodowe możliwości. To sytuacja win-win zarówno dla mentee, który rozpoczyna karierę bogatszy o doświadczenie i cenne kontakty, jak i dla rynku pracy, na który trafia niezwykle wartościowy kandydat.

– Warto przyjąć też perspektywę rynku pracy. Opieka mentorska może być bowiem doskonałą odpowiedzią na zwiększenie zaangażowania pracowników, obniżenia kosztów związanych z rotacją kadry, a co za tym idzie – wzrostu ich retencji, czyli zdolności organizacji do zatrzymania pracowników – dodaje Alina Bączar, Wiceprezes Zarządu, Fundacja GPW.

Program Mentoringowy Go4Poland

Wszystkie wyżej wymienione korzyści i idee stanowiły doskonałą podstawę do rozszerzenia programu Go4Poland, mającego na celu przekonywanie młodych Polaków studiujących za granicą do powrotu do Polski, właśnie o elitarny program mentoringowy.

W kończącej się 8 edycji programu mentoringowego Go4Poland wzięło udział 13 uczestników, którzy zostali objęci opieką 8  Mentorów. Do grona tego należeli wybitni eksperci rynku kapitałowego i doświadczeni managerowie: dr Marek Dietl – Prezes Zarządu GPW, Izabela Olszewska, Monika Gorgoń  – Członkinie Zarządu GPW, Maciej Bombol – Członek Zarządu BondSpot S.A., Marlena Chojecka-Bek – Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju w PZU, Przemysław Gerschmann – Doradca Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., Tomasz Banaszczyk – Compliance Officer Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A oraz Robert Zapotoczny, Prezes PFR Portal PPK.

W startującej w styczniu 9. edycji program mentoringowy w ramach Go4Poland zostanie rozszerzony, aby umożliwić skorzystanie z tego wsparcia jeszcze szerszemu gronu uczestników.

W jego ramach uczestnicy programu mogą trafić pod skrzydła znakomitych praktyków biznesu: przedsiębiorców, menedżerów i przedstawicieli kadry zarządzającej reprezentujących prestiżowe organizacje i instytucje. Profesjonalne mentorskie wsparcie ma na celu utwierdzić uczestników programu w decyzji o powrocie do kraju i umocnić ich w przekonaniu, że Polska jest miejscem, w którym na kandydatów czekają ekscytujące zawodowe perspektywy.

– Badaliśmy też motywacje uczestników i powody, dla których chcieli wziąć udział w programie mentorskim. Odpowiedzi były różne – dla jednego z uczestników kluczową motywacją była chęć zdobycia doświadczenia, zbieżnego z jego perspektywami zawodowymi. Inny zaś podkreślił, że liczy na pomoc mentora w odnalezieniu swojej życiowej ścieżki. Jak widać – oczekiwania uczestników wobec efektu programu mentoringowego i ich drogi rozwoju mogą być odmienne, ale pewne jest jedno – na mentorach spoczywa bardzo duża odpowiedzialność – przekonuje Alina Bączar, Wiceprezes Zarządu, Fundacja GPW.

Kuźnia talentów

Na mentoring zdecydowanie warto patrzeć w szerszym kontekście – to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale budowanie wartościowych relacji, wzajemne rozwijanie kompetencji i zdobywanie doświadczenia, które w dobie coraz bardziej dynamicznych i konkurencyjnych realiów może okazać się nie do przecenienia. Udział w programach mentorskich może wydatnie wpłynąć na kształtowanie przyszłych pokoleń wszechstronnie uzdolnionych, utalentowanych liderów, a same programy mentoringowe powinny być postrzegane jako kuźnie talentów. Z drugiej strony warto pamiętać, że mentoring powinien nieść korzyść nie tylko dla mentee, ale również dla samego mentora i stanowić dla niego inspirującą podróż, z której on sam może wyciągnąć cenne wnioski, przydatne na dalszej zawodowej drodze.

O Fundacji GPW

Działalność edukacyjna jest jedną z podstaw budowania zaufania do rynku kapitałowego i funkcjonujących na nim podmiotów. Realizując swoją misję, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od wielu lat prowadzi działania edukacyjne kierowane do młodzieży, inwestorów i profesjonalistów rynku kapitałow​​​​ego. Poszukując odpowiedniego narzędzia, które umożliwi wzrost zasięgu i efektywności realizowanych inicjatyw, spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW powołały Fundację GPW.

Celem Fundacji GPW jest rozwój i adaptacja oferty edukacyjnej. Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację i realizację projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, studentów oraz realizację programów stażowych, a w szczególności poprzez wspieranie studentów i absolwentów uczelni wyższych w kontaktach z rynkiem pracy.

0

Udostępnij:

Polecane artykuły

Send Us A Message